Personvernerklæring

Takk for din interesse for Simplified Workforce Management og våre karrieremuligheter. Beskyttelse av personvern og personopplysninger er viktig for oss. Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for karrieresidene.

Personopplysningene som samles inn og behandles gjennom våre karrieresider vil kun være tilgjengelig for utvalgte Simplified Workforce Management-ansatte eller eksterne rekrutterere valgt av Simplified Workforce Management og kun for rekrutteringsformål.

Dine personopplysninger lagres konfidensielt og vi vil lagre dem så lenge det er nødvendig for rekrutteringsformål. Hvis du ønsker at dine personopplysninger skal korrigeres, oppdateres, slettes eller begrenses på noen måte, vennligst kontakt oss.

Du kan også oppdatere profilen din når som helst ved å følge samme prosedyre som for å registrere en ny søknad.

Hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak tas og vedlikeholdes for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert tilgang, bruk, avsløring, endring, ødeleggelse eller tap av personopplysninger.

Eventuelle endringer vi gjør i personvernreglene våre vil bli lagt ut på denne siden. Kom innom regelmessig for oppdateringer eller endringer i denne personvernerklæringen.