Tre vanliga rekryteringsutmaningar – Så löser Simplified dem åt dig

Rekryteringsutmaningar

På arbetsmarknaden ökar konkurrensen om toppkandidaterna mer för varje år. Det sätter än mer press på att arbetsgivare och rekryterande chefer har koll på sin rekryteringsstrategi. Det är ofta lättare sagt än gjort. I denna artikel går vi igenom tre vanliga utmaningar i jakten på nästa medarbetare.

Administrationen tar onödiga resurser

Oavsett om ni väljer att sköta rekryteringen på egen hand eller via rekryteringsbolag kommer det att bli en intensiv period som stjäl både tid och resurser från kärnverksamheten. Annonsproduktion, möten, intervjuer och arbetstester görs sällan i en handvändning. Är det dessutom en specialistkompetens som eftersöks får du räkna med att rekryteringen kommer dra ut på tiden ytterligare.

På Simplified tar vi ett helhetsgrepp kring er kompetensförsörjning. Det innebär att vi sköter all kontakt med rekryteringsbolagen och ansvarar för att ni enbart träffar det allra sista kandidaturvalet. Vi blir den enda kontaktvägen ni behöver för att kunna ta del av hela arbetsmarknaden. En leverantör, en kontaktperson, en faktureringsväg och ett samtal för hela kompetensförsörjningen.

“Vi gör väl som vi alltid har gjort!”

Trots att vår omvärld rör sig snabbare än någonsin är det lätt att fortsätta i samma hjulspår gällande rekrytering och kompetensförsörjning. Detta eftersom att enskilda företag och rekryterande chef bara har så mycket tid till att sätta sig in i hur spelreglerna och trenderna på arbetsmarknaden förändras. Det kan till exempel handla om sociala mediers roll i rekryteringen, hur man når ut till specialister eller vilka förväntningar en ny generation av arbetstagare ställer på en potentiell arbetsgivare. Att göra som man alltid har gjort leder snabbt till tunnelseende i rekryteringsprocessen. Det ökar risken för felrekryteringar eller att det till och med inte går att locka till sig några kvalitativa kandidater. När annons fortsätter vara aktiv under en längre tid, eller är ständigt återkommande, är det lätt att tro att ingen är intresserad av företaget som arbetsgivare.

Simplified arbetar idag som en strategisk kompetenspartner åt flera nationellt och internationellt erkända företag. Vårt mål är att kunna ta ett helhetsgrepp kring rekryteringsstrategin både på lokal och nationell nivå. Med vår erfarenhet och djupa kunskap inom rekrytering och kompetensförsörjning kommer vi utmana er att tänka i nya banor, skapa strategier som lyfter ert arbetsgivarvarumärke och se till att ni får möta landets bästa kandidater.

Du tappar kontrollen över arbetsgivarvarumärket

Rekryterande chefer och bolag väljer ofta att samarbeta med flera rekryterings- och bemanningsföretag. Motiveringen brukar vara att man på så sätt kan täcka en större del av arbetsmarknaden för att hitta kandidaten med stort K – eller bara för att det är så man alltid har gjort.

Sanningen är att flera kockar sällan gör en särskilt god soppa. Att kontinuerligt arbeta med olika bolag, antingen i ett enskilt rekryteringstillfälle eller från fall till fall, riskerar att påverka ert arbetsgivarvarumärke negativt. Detta eftersom att rekryteringsbolagen kan ha olika grad av kunskap i hur ni vill uppfattas som arbetsgivare. Det kan även innebära att både tonen och designen i annonserna varierar i kvalitet. Olika budskap och profileringar blir snabbt väldigt förvirrande och ger inte ett enhetligt och professionellt intryck.

Som er kompetenspartner fungerar Simplified som filtret mellan er, rekryteringsbolagen och kandidaterna. Vi inleder alltid med att lära känna er som företag och arbetsgivare, och vilka behov och utmaningar ni står inför. Genom att lyssna in och samtidigt komma med våra rekommendationer tar vi fram en profil och ett budskap som går hand i hand med er som arbetsgivare och den ni söker. I kontakten med rekryteringsbolaget ser vi till att de förstår uppdraget och har tillgång till rätt material.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Klicka då här för att läsa mer!

Dela:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Hör av dig till oss

Med Simplified får du tillgång till marknadens bästa rekryteringsbolag och kandidater. Kontakta oss för att boka ett möte eller veta mer om hur vi jobbar.